yargı yerlerinin belirlenmesini gerektirmeyen haller