verginin konusu nedir

Vergi Hukuku

Verginin Temel Unsurları

-

VERGİNİN TEMEL UNSURLARI 1. Konu Verginin konusu, verginin üzerine konulduğu, iktisadi unsurdur. Gelir vergisinin konusu gelirdir; emlak vergisinin konusu bina, arazi; kurumlar vergisinin konusu kurumun…