Tazyik Hapsi ne demektir

Hukuk Kültür

Tazyik Hapsi Nedir?

-

Tazyik hapsi, bir kişinin yasal bir yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda, mahkeme kararıyla zorla hapsedilmesidir. Bu yasal yükümlülükler, genellikle bir borcun ödenmesi, bir davaya gelmemek gibi…