tarafsız mahkeme ne demek

1.Sınıf

Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Nedir?

-

Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Medeni hak, yükümlülük ve cezai isnatlara ilişkin uyuşmazlıklar sözleşme uyarınca yasayla kurulmuş bir mahkeme tarafından karara bağlanmalıdır. Temel hakların kullanılmasının yargısal…