siyasi tarih kitabı

Seçmeli Dersler

Siyasi Tarih Ders Notu

-

Siyasi Tarih Ders Notu Siyasi tarih, devletlerden, devletlerin ortaya çıkışından, değişme, gelişme, yıkılışlarından ve devletler arasındaki siyasal ve bir dereceye kadar ekonomik ilişkilerinden söz eden…