MEDENİ USUL Hukukunda yargı

3.Sınıf

5-Medeni Usul Hukuku/YARGI

-

YARGI  YARGI KAVRAMI  Yargı genel anlamda devletin hukuk düzeninin devam etmesi ve kişilerin sübjektif haklarının korunması amacını güden faaliyettir. Yargıyı şekli ve maddi anlamda iki…