mahkemede temsil

3.Sınıf

28-Temsil Yetkisi

-

Tarafların Temsili Temsilci davayı vekil adına yürüten kişidir. Temsilci taraf olmayıp taraf adına hareket etmektedir. Kanuni Temsil Kanuni temsil dava ehliyeti olmayan kişiler için söz…