28-Temsil Yetkisi
1

Tarafların Temsili

Temsilci davayı vekil adına yürüten kişidir. Temsilci taraf olmayıp taraf adına hareket etmektedir. 

Kanuni Temsil

Kanuni temsil dava ehliyeti olmayan kişiler için söz konusu olur. Şahsa sıkı sıkıya bağlı haklarda sınırlı ehliyetli kişilerin dava ehliyetinin bulunduğu kabul edilir. Tüzel kişiler de organları aracılığıyla temsil edilirler. A.Ş. lerin yönetim kurulu kanuni temsilcileridir. Kanuni temsilci temsil ettiği kişi adına hareket eder. Kanuni temsilciler aynı taraf gibi hâkimi reddedebilir, isticvap edebilir, yemin teklif edebilir, yemin teklif edilebilir. Tüzel kişiler kendilerini temsile yetkili yetkili organlar aracılığıyla davada temsil ediliriler. Kanuni temsilci, davanın açılıp yürütülmesinin belli bir makamın iznine bağlı olduğu hallerde izin belgelerini, tüzel kişilerin organları ise temsil belgelerini dava veya cevap dilekçesi ile mahkemeye vermek zorundadırlar. İzin belgesi alınması için mahkemeye müracaat edilmesi gerekiyorsa ilgiliye müracaatı için kesin süre verilir. Süresi içinde belgelerin ibraz edilmemesi veya mahkemeye başvurulmaması halinde dava açılmamış, gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır.

İradi Temsil (Vekâlet)

Dava ehliyetine sahip her kişi davayı bizzat takip edebileceği gibi kendisini bir veya birden fazla vekil vasıtasıyla da temsil ettirebilir. Birden fazla vekil ile temsil ettirildiğinde her biri bağımsız vekâlet görevini yerine getirir. Hukukumuzda avukatla temsil zorunlu değildir. Ancak hâkim tarafların davasını takip edemeyecek durumda olduğunu görmesi halinde kendisine vekil atamasını emredebilir. Tarafın isticvabına karar verilmiş ise vekâlet geçerli değildir, taraf bizzat gelmek zorundadır. Genel vekalette davada gerekli olan tüm işlemler yapılabilir. Genel vekalet kanunen özel yetki verilmesi gerektiren hususlar hariç hüküm kesinleşinceye kadar her işlemi yerine getirmeye, hükmün icrasına, yargılama giderlerinin tahsili için makbuz verilmesi işlemlerini yapabilir. Vekil açıkça yetki verilmemişse sulh olamaz, hâkimi reddedemez, davanın tamamını ıslah edemez, yemin teklif edemez, yemini kabul-iade veya reddedemez, başkasına tevkil edemez, haczi kaldıramaz, müvekkilin iflasını isteyemez, tahkim veya hakem sözleşmesi yapamaz, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunulamaz ve bunlara muvafakat verilemez. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz, davadan veya kanun yollarından feragat edemez, karşı tarafı ibra ve davasını kabul edemez. Yargılamanın iadesi yoluna gidemez. Hâkimin fiilleri nedeniyle devlet aleyhine tazminat davası açamaz. Kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar hakkında dava açamaz dava takip edemez.  Kendisine vekâlet verilebilecek kişiler baroda kayıtlı avukatlardır.

Taraflardan birisinin avukatı olduğunu söyleyen kimse mahkemeye vekâletini sunmak zorundadır. Vekâletname vermeyen avukat dava açamaz ve yargılama ile ilgili hiçbir görev yapamaz. Ancak gecikmesinde zarar olan hallerde mahkeme, vereceği kesin süre içerisinde vekâletnamesini getirmek koşuluyla, vekilin dava açmasına izin verebilir. Verilen süre içerisinde vekâletnamenin ibraz edilmemesi halinde dava açılmamış sayılır ve yargılama giderleri ve karşı tarafın zararını ödemeye mahkûm edilir. Bunu kötü niyetle yapmış ise vekilin hakkında ceza ve disiplin cezası uygulanmak üzere savcılığa ve baro başkanlığına yazı gönderilir.

Bir tarafın vekil tutmak istemesi, vekilin azletmesi, vekilin azletmesi, vekilin istifa etmesi, kendisinin yahut vekilinin dosyayı incelememiş olması nedeniyle yargılama bir başka güne bırakılamaz.

Medeni Usul Hukuku Bazı Ders Özetleri

Medeni Usul Hukukunun Diğer Ders Özetleri İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?