küreselleşme nedir

Hukuk Kültür

Küreselleşme veya Globalleşme Nedir?

-

Küreselleşme veya Globalleşme Nedir? Küreselleşme ya da globalleşme, ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin ve dünya görüşlerinin alış verişinden doğan bir uluslararası bütünleşme sürecidir. Küreselleşme kavramının özelliklerinden biri, olası etkilerinin çok sayıda ve çeşitli…