kanun koyucu kim

Hukuk Kültür

Kanun Koyucu Ne Demektir?

-

Kanun koyucu, bir ülkede yasama yetkisine sahip olan kişi veya kuruluşlardır. Kanun koyucular, anayasal yetkileri çerçevesinde kanunlar çıkarmakla görevlidirler. Kanun koyucular, ülkelerin anayasaları tarafından belirlenir…