kamu hukukunun dalları

Soru-Cevap

Soru-Cevap / Kamu Hukukunun Alt Dalları Nelerdir?

-

Kamu Hukukunun Dalları Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması sırf teorik bir ayrım değil, başvurulacak mahkemenin belirlenmesi açısından da önemlidir. Kamu hukukunun konusu olan devlet…