Soru-Cevap / Ölüme Bağlı Tasarruflar Ne Demektir?

Ölüme bağlı tasarruflar Nedir? Hukuki hüküm ve sonuçlarını işlemi yapan kişinin terekesinde, onun ölümünden sonra meydana getirirler. Vasiyetname ve miras

Devam

Soru-Cevap / Hakimin Ret Edilebileceği Haller

Hakimin Ret Edilebileceği Haller Bu haller yasaklılık gibi sınırlı değildir. Hakimin tarafsızlığında şüpheyi gerektiren her sebep ret sebebi teşkil edebilir

Devam

Soru-Cevap / Kamu Hukukunun Alt Dalları Nelerdir?

Kamu Hukukunun Dalları Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması sırf teorik bir ayrım değil, başvurulacak mahkemenin belirlenmesi açısından da önemlidir.

Devam