Soru-Cevap

Ceza Hukuku (Genel)

Ceza Nasıl Olmalıdır? Cezanın Nitelikleri / Soru-Cevap

-

CEZANIN NİTELİKLERİ: 1) Ceza, ahlaki ve insan onuruyla bağdaşır nitelik taşımalıdır. 2) Ceza, suçlu yönünden etkili olmalı ve zorunlu haller dışında suç işlemeyenler üzerinde etki…

Ceza Hukuku (Genel)

Soru-Cevap / İşlenemez Suça Teşebbüs Ne Demektir?

-

İŞLENEMEZ SUÇA TEŞEBBÜS: Burada suçun hukuki konusu mevcut değil yani suç imkansızdır. Örneğin ölü bir adamı öldürmeye çalışıyorsun. Burada 2 görüş vardır ilk görüş suçun…

Ceza Hukuku (Genel)

Soru-Cevap / Gönüllü Vazgeçme Nedir?

-

GÖNÜLLÜ VAZGEÇME: Fail kastettiği bir suçun elverişli hareketlerle icrasına başladıktan sonra bu hareketleri tamamlama kudretine sahipken icrayı tamamlamaktan gönüllü olarak(dış baskı olmadan) vazgeçerse işlemeye kast…

İdare Hukuku

Soru-Cevap / İdare Hukuku ve İdare Kavramı Nedir?

-

İDARE KAVRAMI VE İDARE HUKUKU İdare hukuku, en geniş anlamıyla İdarenin hukukudur. İdare hukukunun konusunu devlet idaresi (=kamu idaresi, amme idaresi) oluşturur. O halde, İdare…