işçi sınıfı tarihi

Hukuk Kültür

İşçi Sınıfı Ne Demektir?

-

İşçi Sınıfı Ne Demektir? İşçi sınıfı, sosyolojide ve gündelik konuşma dilinde kullanılan terim. Marksist terminolojide proletarya kavramıyla karşılık bulur. İşçi sınıfı, Marksizm'den farklı olarak, sınıfın sadece üretim araçlarıyla olan ilişkisini kastetmez, terimi sarf eden kişiye yahut metnin…