idare teşkilatı

İdare Hukuku

İdare Teşkilatı

-

İDARE TEŞKİLATI İdare teşkilatından kasıt; yasama ve yargı organları dışında kalan birimlerin oluşturduğu bütündür. AY.m.123’e göre idare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.…