idare hukukunda hiyerarşi

İdare Hukuku

İdare Hukukunda “Hiyerarşi”

-

HİYERARŞİ Başkent teşkilatıyla hizmetlerin tüm ülke düzeyinde yürütülmesini sağlayacak taşra teşkilatı arasındaki uyum ve bütünlüğün sağlanmasına hizmet eder. Hiyerarşi, eski dildeki mertebeler silsilesi veya silsile-i…