Hukukun Unsurları ve Hukukun İşlevleri Nelerdir?

Hukukun unsurları Hukukun öğeleri (unsurları) üç tanedir: 1) Kural, 2) Yaptırım, 3) Devlet.  Hukukun işlevleri Hukuk başlıca iki işlevi yerine

Devam