hazine teorisi kavramı

Hukuk Kültür

Hazine Teorisi Nedir?

-

Hazine Teorisi Nedir? Hazine teorisi, devletin yargı denetimine tabi olmadığı sadece yönetilenlere bazı parasal hukuki güvenceler sağlayan yönetim anlayışı. 18. yy'da Almanya'da yönetimde egemen olan…