hakimlerin bağımsızlığı

3.Sınıf

15-Yargı Görevlileri /Hakim

-

YARGI GÖREVLİLERİ Hâkim Devlet yargı erkini mahkemeler ve hâkimler eliyle kullanılır. Hâkimler yargı yetkisini millet adına kullanırken devleti temsil ederler. Gerektiğinde hukuk yaratan hâkimlerin toplumu…