abdde sosyal güvenlik

4.Sınıf

Sosyal Güvenliğin Uluslararası Boyutu

-

SOSYAL GÜVENLİĞİN ULUSLARARASI BOYUTU           Yabancı ülkede çalışan işçilerin sayıları arttıkça yabancıların sosyal güvenliğe ilişkin sorunlarının çözümlenmesinde ülkeler arası işbirliği zorun hale gelmiştir. Uluslararası sosyal…