yüksek mahkeme hangi hukuk sisteminde var

Hukuk Terimleri

Kısaca Yüksek Mahkeme Nedir?

-

Yüksek mahkeme, birçok hukuk sisteminde mahkemelerin hiyerarşisinde ilk derece mahkemelerinin üstünde yer alan mahkemelerdir. Bu tür mahkemelere yönelik diğer tanımlar arasında; son başvuru mahkemesi, istinaf mahkemesi, yüce mahkeme ve temyiz…