taşınmaz üzerindeki hakların sınırlandırılması veya belirli kişilere ait olduğunun belirlenmesi amacıyla kullanıldığından