sigortalının mesleği veya yaşına bakılmaksızın herkes için önemlidir. Tam daimi maluliyet sigortası poliçeleri