miras yolu ile zilyetliğin kazanılması

3.Sınıf

11-Zilyetliğin Kazanılması

-

ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI 1- Aslen Kazanma; Bir kimsenin eşya üzerinde başkasının rızasına dayanmaksızın zilyetlik kazanmasıdır. Hırsızın zilyetliği kazanması, ayırt etme gücü bulunmayanlardan kazanma ve irade sakatlığı…