medeni usulde yetki sözleşmesi

3.Sınıf

13-Yetki Sözleşmesi

-

Yetki Sözleşmesi Taraflar, belirli bir uyuşmazlık hakkında aslında yetkili olmayan mahkemeyi yetkili kılmak için sözleşme yapabilirler. Bu tür sözleşmelere “yetki sözleşmesi” denir. Şartları yerine getirilirse…