İşyeri Hekimi Nedir?

İş Hukuku

İşyeri Hekimi Nedir?

-

İşyeri Hekimi Nedir? İşyeri hekimi, işyerlerinde çalışanların sağlığını korumak ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmekle görevli olan hekimdir. İşyeri hekimleri, işyerlerinde çalışanların sağlıklı bir…