idarenin görevi nedir

İdare Hukuku

İdarenin Görevleri Nelerdir?

-

İDARENİN GÖREVLERİ İdarenin, toplumun gündelik ve ortak ihtiyaçlarını karşılamak ve böylece kamu yararını gerçekleştirmek için yürüttüğü faaliyetlerin tümü İdarenin görevlerini oluşturur. Ülkede liberal bir düzen…