Son Yazılar

4.Sınıf

İcra Hukukunda Mal Beyanı

-

MAL BEYANI Borçlunun borca yetecek miktardaki, kendi elindeki veya 3. kişilerdeki hak ve alacaklarını icra müdürlüğüne bildirmesidir. Mal beyanında bulunmamak haczin yapılmasına etki etmez. Mal…