davayı kim takip eder

3.Sınıf

26-Dava Takip Yetkisi

-

Dava Takip Yetkisi Dava takip yetkisi, talep konusu hakkında hüküm alabilme yetkisidir. Bu yetki bazı istisnalar dışında tasarruf yetkisi ile belirlenir. Dava ve taraf ehliyetine…