bir taşınmazın üzerindeki hakların sınırlandırılması