azmettirme hukuk terimi

A

Azmettirme Nedir? – Hukuk Terimleri

-

AZMETTİRME: Azmettirme, TCK m. 38/1'de “Başkasını suç işlemeye azmettiren kişi, işlenen suçun cezası ile cezalandırılır” şeklinde, azmettirenin suçun tam cezasıyla cezalandırılacağını belirtmek suretiyle düzenlenmiştir. Azmettiren,…