İdarenin Düzenleme Yetkisi
  1. Ana Sayfa
  2. İdare Hukuku

İdarenin Düzenleme Yetkisi

İDARENİN DÜZENLEME YETKİSİ

Düzenleme yetkisi, İdarenin üstlendiği görevleri yerine getirebilmesi için, Anayasa ve kanunlara aykırı olamamak kaydıyla genel ve soyut düzenlemeler yapabilme, genel ve soyut nitelikte normlar koyabilme yetkisidir.

Düzenleme yetkisinin genel olması, İdarenin daha önce kanunlarla düzenlenmemiş olan alanlarda da düzenleme yapmaya yetkili olacağı anlamına gelemez. İdarenin genel nitelikteki düzenleme yetkisine böyle bir anlam vermeye her şeyden önce Anayasanın 123. maddesi engeldir. Gerçekten, Anayasanın 123. maddesinin 1. fıkrasına göre, İdarenin kuruluş ve görevlerinin kanunla düzenlenmesi gerekmektedir. Bununla beraber, 1982 Anayasası bu kurala bazı istisnalar getirmiştir (bkz. AY. Md. 107, 121 ve 122).

İdarenin düzenleme yetkisini kullanarak yapacağı düzenleyici işlemler, dayandıkları üst hukuk kurallarına aykırı olmamak zorundadırlar. Gerçi düzenleyici işlemler, dayandıkları daha üst hukuk kurallarının hükümlerini aynen tekrarlamakla yetinmeyerek yeni bazı hükümler de taşıyacaklardır. Ancak düzenleyici işlemlerdeki bu yeni hükümlerin, daha üst hukuk kurallarının amacını, kapsamını, konusunu ve sınırlarını aşmaması gerekir.

Düzenleyici işlemlerde hukuka aykırılık, usule ve esasa ilişkin olabilir. Örneğin Danıştay incelemesinden geçmemiş bulunan bir tüzük usul yönünden hukuka aykırıdır. Buna karşılık, kanuna aykırı hükümler taşıyan bir tüzük esas yönünden hukuka aykırıdır.

İYUK md.7/4, yayımlandıkları tarihten itibaren dava açma süresi içinde iptalleri istenmeyen düzenleyici işlemlerin . sürekli bir geçerliliğe sahip olamayacaklarını kabul etmekte ve bu süre geçtikten sonra dahi, bu işlemlerin uygulanmasını sağlayacak bireysel işlemlerin yapılması halinde, iptallerinin istenmesine olanak tanımaktadır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında