Vergi Suçluluğunun ve Vergi Cezalarının Kalkması veya Cezada İndirim Yapılması
  1. Ana Sayfa
  2. Vergi Hukuku

Vergi Suçluluğunun ve Vergi Cezalarının Kalkması veya Cezada İndirim Yapılması

Vergi Suçluluğunun ve Vergi Cezalarının Kalkması veya Cezada İndirim Yapılması

1. Yanılma

Yetkili makamlardan yazı ile alacakları izahat çerçevesinde hareket eden yükümlülerin bu hareketleri cezayı gerektirse dahi ceza kesilmez.

2. Mücbir Sebep

VUK 373. maddesi, mücbir sebeplerin meydana gelmesi halinde, bu durumun kanıtlanması koşuluyla vergi cezası kesilemeyeceğini hükme bağlamıştır.

3. Pişmanlık ve Islah

Yükümlüler beyana dayanan vergilerde, işlemiş oldukları ve vergi kaybı sonucunu doğuran suçlardan pişmanlık duymaları halinde belli koşullar altında suçluluktan kurtulabilirler. Bunun için yükümlülülerin vergi ziyaı suçlarını yetkili mercilere kendiliğinden dilekçeyle haber vermeleri gerekmektedir.

Pişmanlık ve ıslah hükmünden yararlanabilmeleri için bir kısım ek koşulların varlığı da aranmaktadır. Bu koşullar:

  • – Yükümlünün durumu bildirmesinden önce bir ihbar yapılmamış olmalıdır.
  • – Yükümlünün haber verme dilekçesinden önce yükümlü nezdinde bir vergi incelemesi başlamamış veya olay takdir komisyonuna intikal ettirilmemiş, kaçakçılık fiilinin işlendiği tespit edilmemiş olmalıdır.
  • – Hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin haber verme dilekçesinin verildiği tarihten başlayarak on beş gün içinde verilmesi gerekir.
  • – Eksik veya yanlış yapılan beyan yükümlünün durumu haber verme tarihinden itibaren on beş gün içinde tamamlanmalı veya düzeltilmelidir.
  • – Yükümlü tarafından haber verilen ve ödemesi süresi geçmiş olan vergiler, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için kanunda gecikme zammına ilişkin olarak öngörülen oranda bir zamla birlikte haber verme tarihinden başlayarak on beş gün içinde ödenmelidir. Sayılan koşullara uygun olarak bildirilen kaçakçılık suçları için pişmanlık hükümleri işletilebileceği gibi, iştirak halinde suçluluk sıfatı da kalkar.

4. Vergi Cezalarında İndirim

VUK 376. maddeye göre, yükümlü veya sorumlu vergi mahkemesinde dava açma süresi içinde vergi dairesine başvurarak re’sen, ikmalen veya idarece tarh edilen vergi veya farkını ve indirimden arta kalan vergi cezalarını vadesinde veya teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç ay içinde ödeyeceğini bildirirse; vergi ziyaı cezasında birinci defa yarısı, daha sonra kesilenlerde üçte biri; usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında üçte biri indirilir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
İlginizi Çekebilir

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında