Vergi Hukukunda Ceza Hukuku Anlamında Suçlar ve Cezaları
  1. Ana Sayfa
  2. Vergi Hukuku

Vergi Hukukunda Ceza Hukuku Anlamında Suçlar ve Cezaları

Ceza Hukuku Anlamında Suçlar ve Cezaları

1. Kaçakçılık Suçları ve Cezaları

Vergi Usul Kanununun, 359. maddesinde bir kısım vergi suçlarının ceza mahkemelerinde yargılanarak hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılması hükme bağlanmıştır. Bu fiiller ana çizgileri ile söyle belirtilir:

a. Defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak; gerçek olmayan veya işlemle ilgisiz adlara hesap açmak; hesap ve işlemleri vergi matrahını azaltacak şekilde başka defter, belge ve kayıt ortamlarına kaydetmek,

b. Defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek veya gizlemek; muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya kullanmak,

c. Defter kayıt ve belgeleri yok etmek; defter sayfaları yerine başka yaprak koymak; sahte belge asıl veya suret düzenlemek veya bu belgeleri kullanmak,

d. Yetkisiz olarak belge basmak veya bu sahte belgeleri kullanmak.

Yukarıda sayılan a ve b grubu için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis; c grubu için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis, d grubu için ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Kaçakçılık suçu ile vergi kaybına neden olunması durumunda, vergi ziyaı suçu için öngörülen mali cezanın üç katının uygulanacağı kanunda ayrıca öngörülmüş bulunmaktadır.

Tüzel kişiler bakımından hapis cezasını gerektiren bir suç işlendiği takdirde tüzel kişinin hürriyeti bağlayıcı cezaya çarptırılması olanağı bulunmadığından bu yaptırımın kanuni temsilcilere uygulanacağı öngörülmektedir. Kastın varlığı aranmaz, suç teşkil eden fiilin işlenmiş olması yeterlidir.

 

2. Vergi Mahremiyetinin İhlali Suçu

Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar; Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar; Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler; Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler görevleri dolayısıya yükümlünün ve yükümlü ile ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine ilişkin olarak öğrendikleri sırları ya da gizli kalması gereken diğer hususları ifşa edemezler; kendilerinin ve üçüncü kişilerin yararlarına kullanamazlar. Söz konusu yasak bu kimseler görevlerinden ayrılsalar da devam eder.

VUK 5. maddesine göre, Maliye Bakanlığının beyan edilen matrahların yanı sıra kesinleşen vergi ve cezalarını açıklaması; Kamu görevlilerince yürütülen adli ve idari soruşturmalar nedeniyle vergi idaresinden talep edilen bilgi ve belgelerin verilmesi; İnceleme raporu ile sahte veya yanıltıcı belge düzenledikleri belirlenen kişilerin kendi mesleki kuruluşları ile TÜRMOB’a ve alt kuruluşlarına bildirilmesi vergi mahremiyeti ilkesine yasa ile getirilmiş istisnalardır. Bununla beraber açıklanan bu bilgiler ele alınarak yükümlülerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz edilemez.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında