1. Anasayfa
 2. 2.Sınıf

Tek Hareketli Suç- Çok hareketli Suç- Seçimlik Hareketli Suç- İtiyadi Suç

Tek Hareketli Suç- Çok hareketli Suç- Seçimlik Hareketli Suç- İtiyadi Suç

Tek Hareketli Suç- Çok hareketli Suç- Seçimlik Hareketli Suç- İtiyadi Suç

Suçun oluşabilmesi için kanunda sadece tek bir hareket sayılmış ise bu durumda tek hareketli suç söz konusudur.

Örn: Yalan yere yemin etmek suçu ( m. 275 ).

Örn: Hırsızlık tek hareketli suçtur. Hakaret ve yalan tanıklık suçları da tek hareketli suçlardır.

Burada hareketin tekliğinden anlaşılması gereken sayı olarak değil HUKUKSAL OLARAK TEKLİKTİR. Örneğin öldürme on bıçak darbesiyle işlenebilir. Ancak bu suç tek bir bıçak darbesiyle de işlenebilen bir suç tipidir. Önemli olan hareketin hukuki olarak tek bir hareket olmasıdır.

Bir suçun oluşması için yasada EN AZ İKİ HAREKET in yapılması şart koşulmuş ise bu durumda çok hareketli suç vardır.
Örn: Özel belgede sahtecilik suçu için; özel belge sahte olarak düzenlenecek ve bu sahte belge kullanılmış olacak.

Sahte belge kullanılmamışsa suç oluşmayacaktır. ( T.C.K m. 207-1 )
Örn: Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan… ( Yağma Suçu )

Kanun metninde bir suçun işlenmesi için yasa da birkaç hareket gösterilip de bu hareketlerden her hangi birisinin yapılması halinde suçun oluşacağı yazılmış ise bu halde seçimlik hareketli suç söz konusudur.( Kanunda hareketler sayılırken VEYA bağlacı kullanılıyorsa seçimlik hareketli suçtur )

Örn: Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek.
Örn: Kişiler arasındaki alenî olmayan konuşmaları, taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi, iki aydan altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır. ( Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenilmesi, kayda alınması suçu )
Örn: Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkan, tahrip eden, yok eden, bozan, kullanılamaz hâle getiren veya kirleten kişi… ( Mala zarar verme suçu )

Seçimlik hareketli suçlarda seçimlik hareketlerin hepsi yapılmış olsa dahi tek bir suç oluşur.
Örneğin: Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi… ( Güveni Kötüye Kullanmak- Emniyeti Suistimal Suçu ) Bu suçta fail, malda devir i inkar etmiş ve aynı zamanda da bu malı satmış olur ise iki seçimlik hareketi de işlemiş olacaktır. Ancak sadece bir suç oluşur.

Suçun oluşması için aynı hareketin belli sayıda yinelenmesinin arandığı su tipine İTİYADİ SUÇ adı verilir. İtiyadi suçlar itiyadın varlığını gösteren son hareketin yapıldığı anda tamamlanır.

T.C.K m. 6/h ye göre: İtiyadi suçlu deyiminden; kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlarda ikiden fazla işleyen kişi anlaşılır.
İtiyadi suçlular da infaz ağırlaştırılır. T.C.K da itiyad suç unsuru olarak düzenlenmemiştir. İnfazı ağırlaştıran bir haldir ( Tekerrür gibi ) .

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.