1. Anasayfa
 2. 3.Sınıf

Taşınmaz ve Taşınır Satışının Konu ve Şekil Açısından Farkları

Taşınmaz ve Taşınır Satışının Konu ve Şekil Açısından Farkları

TAŞINMAZ VE TAŞINIR SATIŞININ KONUSU VE ŞEKLİ

Satış sözleşmesi taşınır satışı ve taşınmaz satışı olarak ikiye ayrılır. Taşınır satışı doğrudan doğruya uygulama alanı bulurken taşınmaz satışlarında da kıyas yoluyla uygulanır.

1) Taşınmaz satışının konusu

i)arazi: imar parseli şeklinde arsa olabileceği gibi ,kadastral parsel ya da ham toprak olarak da satışa konu edilebilmektedir.

ii)Tapu kütüğünde ayrı sayfaya kaydedilen üst hakkı gibi bağımsız sürekli haklar

iii)Kat mülkiyetinde bağımsız bölümler

 

2) TBK m. 209 anlamında taşınır satışının konusu

i)Bir yerden diğer yere taşınabilen maddi şeyler ve taşınmaz mülkiyetine girmeyen ve mül edinmeye elverişli doğal güçler oluşturur.

ii)Temelli kalmak amacı olmaksızın başkasının arsası üzerine yapılan gazete büfeleri gibi kulübe ve baraka gibi hafif yapılar bu kapsamda sayılmaktadır. Banka veya  döviz büfesinden döviz almak ,trampa değil satış sözleşmesidir. Üzerinde mülkiyet hakkı bulunmayan tapusuz taşınmazın zilyetliğinin devrine ilişkin sözleşmeler , bir şekle bağlı olmaksızın yapılabilir. Bu tür sözleşmeleri taşınır satışı olarak kabul etmek gerekir.

iii)Bir yapının yıkıntıları ve taş ocağından çıkarılacak olan taşlar gibi taşınmazdan ayrıldıktan sonra mülkiyeti devredilecek bütünleyici parçaların satılması da taşınır satışıdır.

iv)Teferruat(eklenti)

Teferruatın tek başına satışı , niteliği icabı her zaman taşınır satışı şeklinde olur,asıl şey bundan etkilenmez.

v)Haklar

vi)Gemi siciline kayıtlı olmayan gemiler hakkında taşınır satışına ilişkin hükümler uygulanır.

vii)Taşınırların taşınmazlarla birlikte satılması

Bir taşınmazın taşınırlarla birlikte satılması halinde ,  taşınırlar taşınmazların teferruatı niteliğinde ise kanun gereği resmi şekilde yapılması gerekir. Taşınmazlarda tescil, taşınırlarda teslim şarttır.

Taşınır satış sözleşmesinin geçerliliği kural olarak herhangi bir şekil şartına bağlı değildir. Kararlaştırılan şekle uyulmadan yapılan sözleşme geçersiz olur.

Taşınır satışında şekilsizliğin sakıncalarını önlemek amacıyla TTK m.21/III te tacirler bakımından şu hüküm öngörülmüştür: Telefonla ,  telgrafla , herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir teknik araçla ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan bir yazıyı alan kişi, bunu aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde itirazda bulunmamışsa , söz konusu teyit mektubunun yapılan sözleşmeye veya açıklamalara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır. Böylece teyit mektuplarının yazılı olması şartı  getirilmiştir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.