Tapuda Terkin İşlemleri / Eşya Hukuku
Photo by Andrea Piacquadio on Pexels.com

TAPUDA TERKİN İŞLEMLERİ

Terkin için Gerekli Şartlar: Terkin bir tescilin çizilerek hükümsüz hale getirilmesidir. Bir taşınmaz üzerindeki ayni hak sona erdirilmek isteniyorsa bu bir tasarruf işlemi olduğu için terkin talebinde bulunanın o hak üzerinde tasarruf yetkisini haiz olması gerekir.

Bazı durumlarda ise sicil kaydı gerçeğe uymaz veya tescil şekli bir değer taşımaz. İşte bu durumda ancak taleple terkin yapılır.

Bazı durumlarda tescil yolsuzdur ancak şekli bir değer taşıyordur. Bu hallerde üçüncü kişilerin bu kayda dayanarak iyi niyetli ani hak kazanmalarını önlemek amacıyla terkin yapılır.

Ancak tescilin hiçbir değeri kalmamışsa (intifa hakkı sahibinin ölümü vs.) taşınmazın maliki terkini talep edebilir.
Bir kaydın terkini için ilgili kısım kırmızı mürekkeple çizilir; terkin tarihi, yevmiye numarası gösterilir ve sahifenin aynı kısmına “… terkin edilmiştir” yazılıp bu kısım tapu memuru tarafından imza edilir.

Kaydın değiştirilmesi: Bağımsız bir kayıt tarzı olmayıp değişiklik konusu olan hakkı kısıtlayan değişiklikler terkin, genişleten değişiklikler tescil niteliğindedir.

Sicilde malik olup gerçekte malik olmayan bir kişinin yaptığı tasarruf işlemleri geçersizdir. Ancak iyi niyetli üçüncü kişilerin kazanımı bu tasarruf yetkisini bertaraf ederek korunuyor. Tapudaki yanlış kayıtların oluşturacağı tehlikelerin önüne geçmek için bunların düzeltilmesi gerekir. Taraflar arlarında resmi şekilde düzenlenmiş sözleşmeyle kaydı düzeltebilir.

Kaydın kurucu unsurlarını etkilemeyen basit yazım yanlışlıkları tapu memurlarına re’sen düzeltilir. Örneğin; soyadında bir harf yanlış yazılmış veya TC kimlik numarasında bir rakam yanlış yazılmışsa bu yol kullanılabilir. Ancak tapu tescilin kurucu unsurlardaki hatalar ancak ve ancak dava yolu ile düzeltilebilir.

Bir başka düzeltme yolu MK m. 1025’te öngörülmüştür. Bir ayni hak yolsuz tescil edilmiş veya tescil yoluyla yolsuz olarak terkin olunmuş veya değiştirilmişse ayni hakkı zedelenen kimse tapu sicilinin düzeltilmesini talep edebilir.
İstihkak davaları temelini ayni haklardan alır. Davanın açılma süresi herhangi bir zamanaşımına tabi değildir. Zamanaşımı ile iktisap halleri saklıdır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.