Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi ve Hakem Kararı / Medeni Usul Hukuku

Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi ve Hakem Kararı

Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi

 • Nihai hakem kararının verilmesi
 • Davalının itirazı üzerine hakem veya hakem kurulunun uyuşmazlığın kesin olarak çözümünde davalının hukuki yararı bulunduğunu kabul etmesi hâli hariç, davacı davasını geri alırsa.
 • Taraflar, yargılamanın sona erdirilmesi konusunda anlaşırlarsa
 • Hakem veya hakem kurulu, başka bir sebeple yargılamanın sürdürülmesini gereksiz veya imkânsız bulursa
 • Tahkim süresinin uzatılmasına ilişkin talebin mahkemece reddedilmesi
 • Taraflarca kararın oybirliğiyle verilmesinin öngörülmesine rağmen, hakem kurulu oybirliğiyle karar veremezse. e)
 • Yargılama giderleri için avans yatırılmazsa

Hakem Kararları

Aksi kararlaştırılmamış ise, hakem kurulu oy çokluğu ile de karar verebilir. Tahkim yargılaması sırasında taraflar uyuşmazlık konusunda sulh olursa, tahkim yargılamasına son verilir ve tarafların talebi, ahlaka veya kamu düzenine aykırı değilse ya da tahkime elverişli olan bir konuya ilişkin ise sulh, nihai hakem kararı olarak tespit edilir.

Nihai hakem kararı hakem veya hakem kurulu başkanı tarafından taraflara bildirilir. Ayrıca kararın aslı dosya ile birlikte mahkemeye gönderilir.

Aksi kararlaştırılmadıkça, hakem veya hakem kurulu kısmi-nihai kararlar verebilir.

Taraflardan her biri, hakem kararının kendisine bildirilmesinden itibaren iki hafta içerisinde karşı taraf bilgi vermek kaydıyla maddi hataların düzeltilmesini veya tazvihi için hakem veya hakem kuruluna başvurabilirler. Bir ay içerisinde maddi hata düzeltilir veya karar tazvih edilir.

Taraflardan her biri bir ay içerisinden karara bağlanmayan konularla ilgili tamamlayıcı hakem kararı verilmesini talep edebilirler. Talep haklı görülürse bir ay içerisinden tamamlayıcı hakem kararı verilir.

Tahkimde Yargılama Giderleri ve Yargılama Giderlerinden Sorumluluk

Taraflar aksini kararlaştırmadıkça yargılama giderleri haksız çıkan tarafa yüklenir. Davada her iki tarafta haksız çıkarsa yargılama giderleri haklılık durumuna göre paylaştırılır. Hakem veya hakem kurulu tarafından yargılama giderleri için yatırılması istenen avans taraflar arasında eşit ödenir. Avans ödenmezse taraflara yargılama durdurulur. Bir ay içerisinde avans ödenirse yargılamaya devam edilir. Aksi halde tahkim yargılamasına devam edilir.

Hakem Kararlarına Karşı Kanun Yolları

Hakem kararlarına karşı başvurulacak kanun yolu iptal davasıdır. İptal davası açma sebepleri;

 • Taraflardan birisinin ehliyetsiz olması nedeniyle tahkim sözleşmesinin geçersiz olması
 • Hakem veya hakem kurulu seçiminde usule uyulmaması
 • Kararın tahkim süresi içinde verilmemesi
 • Hakem veya hakem kurulunun hukuka aykırı olarak yetkili veya yetkisiz olduğuna karar verilmesi
 • Tahkim sözleşmesi dışında karar verilmesi ya da talebin tamamı hakkında karar verilmemesi veya yetkinin aşılması
 • Tarafların eşitliği ve hukuki dinlenilme hakkına uyulmaması
 • Usul açısından sözleşmede belirtilen usule uyulmaması bu durumun kararın esasına etkili olması
 • Kamu düzenine aykırılık
 • Konunun Türk Hukukuna göre tahkime elverişli olmaması

Kararın bir kısmı hakem sözleşmesi kapsamı dışında ise iptal kararı ile sözleşme dışında kalan kısım iptal edilebilir. İptal davası bir ay içinde açılmalı ve dosya üzerinden incelenerek karar verir. İptal davası açılması kararın icrasını durdurmaz. Ancak taraflardan birisinin teminat gösterilmesi şartı ile kararın icrası durdurulabilir.

Tahkim yargılamasında mahkeme tarafından yapılacak işlerde görev ve yetki tahkim yeri bölge adliye mahkemesidir. Tahkim yer belirlenmemiş ise, davalının yerleşim yeri, oturduğu yer veya işyeri bölge adliye mahkemesidir.

İptal davası hakkında verilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz, kararın icrasını durdurmaz. İptal davasının kabulü halinde, taraflar aksini kararlaştırmamışlar ise hakemleri ve tahkim süresini yeniden belirleyebilir.

Tahkimde olağanüstü kanun yolu yargılamanın iadesidir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.