yazılı hukuk kurallarının yürürlükten kaldırılması