vergi borcunun otomatik takas olması

Vergi Hukuku

Vergide Takas Nedir?

-

Vergide Takas Nedir? Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun (m.23), kamu idarelerice yükümlüden tahsil edilmiş olup, yasan nedenlerle red ve iadesi gereken kamu alacaklarının, yükümlünün…