Son Yazılar

Anayasa Hukuku

Soyut Norm Denetimi Nedir?

-

Soyut norm denetimi, anayasal normların, yasaların ve diğer hukuki düzenlemelerin anayasaya uygunluğunun denetlenmesidir. Bu denetim, yargı organının anayasal denetim yetkisi kapsamında gerçekleştirilir. Soyut norm denetimi,…