seçimlik borç nedir

2.Sınıf

Seçimlik Borç Nedir?

-

SEÇİMLİK BORÇ NEDİR? Birden çok edimi içine almakla birlikte, borçlunun bunlar arasından seçeceği bir tek edimi yerine getirmekle yükümlü olduğu borç türüne denir. Hangisini ifa…