oryantal ortodoks kilise hukuku

Hukuk Kültür

Kilise Hukuku veya Kanon Hukuku Nedir?

-

Kanon hukuku veya kilise hukuku, Hristiyan kurumların ve üyelerinin yönetimi için dini otorite tarafından yapılan ya da kabul edilen yasa ve yönetmeliklerin bütünüdür. Katolik Kilisesi (Latin Kilisesi ve Doğu Katolik Kiliseleri dahil), Doğu ve Oryantal Ortodoks kiliseleri ve Anglikan…