miras hukukunda tereke

1.Sınıf

Miras Hukuku Kavramları

-

MİRAS HUKUKUNA GİRİŞ TMK’nın 3. kitabı miras hukukuna ayrılmıştır. Miras insanın sağlığında elde ettiği para ile takdiri kabil olan hak ve borçlarının ölüm anından itibaren…