Roma Hukuku Sınava Hazırlık (Doğru/Yanlış-4)
1

ROMA HUKUKU

SINAVA HAZIRLIK DOĞRU-YANLIŞ-4

 • 151)Ariyet alan her zaman borç altına girer. (D)
 • 152)Ariyet alan ariyeti kullandıktan sonra geri vermekle yükümlüdür. (D)
 • 153)Ariyet alan aldığı ariyetin bütün kusurlarından sorumludur. (D)
 • 154) Aynı ihtilaf dolayısıyla iki defa dava açılabilir. (Y)
 • 155)1926 Tarihli Türk Medeni Kanunu’nun gerekçesinde tarihi mektepten söz edilir. (D)
 • 156)Kasıttan (doluş) sorumluluk anlaşma ile kaldırılamaz. (D)
 • 157)Alım-satım akdiyle mülkiyet geçmez. (Y)
 • 158)Ödünçte, (mutum) ödünç alana mülkiyet geçer. (D)
 • 159)Ödünçte, nevi borcu doğar. (0)
 • 160)Ödüncün konusu misli eşyadır. (D)
 • 161)Ödünç, tek taraflı bir akittir. (D)
 • 162)Uaiif ihmalden sorumluluk, tarafların anlaşmasıyla kaldırılır. (D)
 • 163)Ağır ihmalden sorumluluk anlaşmayla kaldırılabilir. (Y)
 • 164)Karara İtiraz fevkalade usulde vardır. (0)
 • 165)Mutlak haklar hakkı ihlal eden herkese karşı ileri sürülebilir. (D)
 • 166)Teamüller örf ve adetler yoluyla oluşmuş hukuk kurallarıdır. (D)
 • 167)Cumhuriyet devri sonunda siyasal haberler, kanunlar ve Senatus kararları tarih sırasına göre resmi gazetede yayımlanmıştır. (D)
 • 168)Nispi hakkın ihlali sadece borçlusu tarafından mümkündür. (D)
 • 169)Nispi hak zaman aşımına uğrar. (D)
 • 170)Nispi haklar herkese karşı ileri sürülebilir. (D)
 • 171)Hakkm iktisabı aslen veya devren olur. (D)
 • 172)Devren iktisap cüzi ve küllidir. (D)
 • 173)Mahkûmiyet mutlaka paraya ait değildir. (D)
 • 174)Boşanma davası hâkimlerle görülür. (D)
 • 175)Yazılı belge tanıktan üstündür. (D)
 • 176)Malı elinde bulunduran 2.kişi bunu 3. kişiye satarsa istihkak davası açabilir. (D)
 • 177)Seçim hakkı kural olarak borçluya aittir. (D)
 • 178)Misli eşyaya ait borçlar, nitelikleri icabı bölünebilen borçlardır. (D)
 • 179)Davasız borç, bir hakkaniyet bağı oluşturur. (D)
 • 180)Cebr-i icranın amacı borçlunun mallarıdır. (D)
 • 181)Mücbir sebepten dolayı borçlu sorumlu olmaz. (D)
 • 182)İfa kural olarak borçlu tarafından yapılır. (D)
 • 183)Mütemerrit borçlu, edim İmkânsız hale gelirse borçtan kurtulur. (Y)
 • 184)Mütemerrit borçlu, yerine getirmediği borç konusuna ilişkin bir temerrüt faizi ödemek zorundadır. (D)
 • 185)İbra, borçlunun nzası ile alacaklının alacağından vazgeçmesidir. (D)
 • 186)Vedia alan, malı geri vermek borcu altına girer. (D)
 • 187)Vedia alan, her zaman borçludur. (D)
 • 188)Vediadan doğan borç parça borcudur. (D)
 • 189)Vedia alan sadece ağır ihmalden sorumludur. (D)
 • 190)Vedia’da sırf ağır ihmalden sorumlu olunduğu için, çalınan malı tazmin etmek zorunlu değildir. (D)
 • 191)Vedia borcundan nevi, karz borcundan parça borcu doğar. (D)
 • 192)Beceriksizlik ihmal sayılır. (D)
 • 193)Taksir ihmal ile hırsızlık oluşmaz. (D)
 • 194)Fortum’dan doğan ceza davaları, hırsıza karşı açılabilir. (D)
 • 195)Zaman aşımına uğramış borç ödenmişse, sebepsiz zenginleşme davası ile istenebilir. 00
 • 196)Aile fertlerinin para yükümlülüğü senatus kararıyla kalkmıştır. (Y)
 • 197)Kiraya veren malı devrederse kiracı borçlar hukukunda yalnızca nispi hakka sahiptir. (D)
 • 198)Kişi kusurlu değilse parça borcu doğar. (Y)
 • 199)Magistra Devlet memuru değildirler. (D)
 • 200)Edim maddi bir değer taşımak zorunda değildir. (D)

Umarım faydalı olmuştur… İyi Çalışmalar..

Roma Hukuku Bazı Pratik ve Test Çalışmaları

Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 2
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?