1. Anasayfa
 2. 1.Sınıf

Roma Hukuku Sınava Hazırlık (Doğru/Yanlış-3)

Roma Hukuku Sınava Hazırlık (Doğru/Yanlış-3)
1

ROMA HUKUKU

SINAVA HAZIRLIK DOĞRU-YANLIŞ-3

 • 101)Müsrifin (savurganın) fiil ehliyeti kısıtlanır ve kayyım atanır. (D)
 • 102)Tarihİ mektep, kanunlaştırma hareketlerine karşıdır. (D)
 • 103)Tarihçi mektep kanunlaştırma hareketlerini benimsemiştir. (Y)
 • 104)Tarihi hukuk mektebinin bir devamı da pandekt hukuk ilmidir. (D)
 • 105)Tarihi hukuk mektebi kanunlaştırma hareketlerini reddetmiştir. (D)
 • 106)Şahsi hak herkese karşı ileri sürülebilir. (Y)
 • 107)Şahsi hakların en önemlisi intifa hakkıdır. (D)
 • 108)Şahsi hak, sahibine malı takip etmediği zaman tazminat isteyebilir. (D)
 • 109)Fevkalade usulde (cognitio extra ordinem) ispat için şahit, yazılı belgeden üstündür. (Y)
 • 110)Fevkalade usulde hâkim maaşlı devlet memurudur. (D)
 • 111)Şart, gerçekleşmesi belli olmayan bir olaydır. (D)
 • 112)Ayni haklar herkese karşı ileri sürülebilir. (D)
 • 113)Ayni hak, sahibine malı takip hakkı verir. (D)
 • 114) Ayni haklarda hak sadece borçluya karşı ileri sürülebilir. (Y)
 • 115)Ayni haklar hakkı ihlal eden herkese karşı ileri sürülebilir. (D)
 • 116)Ayni ihtilaf dolayısıyla iki defa dava açılamaz. (D)
 • 117)Borç ödenmezse alacaklı ipotekli anlaşma ile taşınmazın maliki olamaz. (D)
 • 118)Borçlu, ipotek gösterdiği malın mülkiyetini devredemez. (D)
 • 119)Borçlu, İbra (acceptilatio) teklifini fevkalade usulde kabul zorunda değildir. (D)
 • 120)Hırsız çaldığı malın zilyedidir. (D)
 • 121)Hırsız daima temerrüt halinde değildir.(Y)
 • 122)Kira akdi şekle tabii değildir. (D)
 • 123)Kira akdi ve isimsiz akidler ücretlidir. (0)
 • 124)Kiracının şahsi hakkı sahibinin ayni hakkından üstündür. (D)
 • 125)Parça borcunda kusur yoksa borçlu borcundan kurtulur. (D)
 • 126)Parça borcunda borçlunun sorumlu olmadığı sebepten dolayı telef olursa, borçlu borcundan kurtulur. (D)
 • 127)Alacaklı, rehinli malı kullanamaz. (D)
 • 128)Alacaklı, ipotekli malı satarak alacağım satış bedelinden alabilir.(D)
 • 129)Alacaklı, alacağım borçlunun izni olmadan 3 kişiye temlik edebilir. (D)
 • 130)Alacaklı, ifa yerine aynı değerde bir malın verilmesini kabul etmek zorunda değildir. (Y)
 • 131)Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar devri tescil ile, taşınırlar ise teslim ile geçer. (D)
 • 132)12 Levha kanunu Romanın ilk kanunlaştırma hareketidir. (D)
 • 133)12 Levha kanunları sosyal sorunları çözmek ve hafifletmek için çıkarılmıştır. (D)
 • 134) 12 Levha kanunu partici-plebs smıf mücadelesi sonunda kanun koyucunun iradesiyle ortaya çıkmış olan yazılı hukuktur. (D)
 • 135)Modern Kanunlaştırma ile 12 Levha Kanunlarının yapılış sebepleri arasında benzerlikler vardır. (D)
 • 136)Düzensiz vediada (depositom irregulare) malı alan malikidir. (D)
 • 137)Bir belgenin çürütülebilmesi için en az 5 şahit gereklidir. (D)
 • 138)Bir malın mülkiyetinin geçmesi alım-satım akdi ve mülkiyetin devri gerçekleşir. (D)
 • 139)Maddi ayıp, satılan malda bulunan bir eksikliktir. (D)
 • 140)Sebepsiz zenginleşmenin, kişinin mal varlığında artma ve bunun sebepsiz olmasıdır. (D)
 • 141)Vade kesin bir olgudur. (D)
 • 142)Vadeli borç hemen ifa edilebilir. (D)
 • 143)Vade, gerçekleşmesi kesin bir olaydır. (D)
 • 144)Rehin hakkı sınırlı ayni haktır. (D)
 • 145)Rehİn anlaşması, bir ayni hak temin eder. (D)
 • 146)Rehin akdinde rehinli malı alan maliki olur, (Y)
 • 147)Ariyet akdinden doğan borç, parça borcudur. (D)
 • 148)Ariyette malın kullanılması ücretsizdir. (D)
 • 149)Ariyet alan zilyet fahri zilyet, veren aslı zilyettir. (D)
 • 150)Ariyet akdinde, ariyet alan malın maliki olur. (D)

Roma Hukuku Bazı Pratik ve Test Çalışmaları

Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 1
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?