1. Ana Sayfa
 2. 1.Sınıf

Roma Hukuku Sınava Hazırlık (Doğru/Yanlış-3)

Roma Hukuku Sınava Hazırlık (Doğru/Yanlış-3)
1

ROMA HUKUKU

SINAVA HAZIRLIK DOĞRU-YANLIŞ-3

 • 101)Müsrifin (savurganın) fiil ehliyeti kısıtlanır ve kayyım atanır. (D)
 • 102)Tarihİ mektep, kanunlaştırma hareketlerine karşıdır. (D)
 • 103)Tarihçi mektep kanunlaştırma hareketlerini benimsemiştir. (Y)
 • 104)Tarihi hukuk mektebinin bir devamı da pandekt hukuk ilmidir. (D)
 • 105)Tarihi hukuk mektebi kanunlaştırma hareketlerini reddetmiştir. (D)
 • 106)Şahsi hak herkese karşı ileri sürülebilir. (Y)
 • 107)Şahsi hakların en önemlisi intifa hakkıdır. (D)
 • 108)Şahsi hak, sahibine malı takip etmediği zaman tazminat isteyebilir. (D)
 • 109)Fevkalade usulde (cognitio extra ordinem) ispat için şahit, yazılı belgeden üstündür. (Y)
 • 110)Fevkalade usulde hâkim maaşlı devlet memurudur. (D)
 • 111)Şart, gerçekleşmesi belli olmayan bir olaydır. (D)
 • 112)Ayni haklar herkese karşı ileri sürülebilir. (D)
 • 113)Ayni hak, sahibine malı takip hakkı verir. (D)
 • 114) Ayni haklarda hak sadece borçluya karşı ileri sürülebilir. (Y)
 • 115)Ayni haklar hakkı ihlal eden herkese karşı ileri sürülebilir. (D)
 • 116)Ayni ihtilaf dolayısıyla iki defa dava açılamaz. (D)
 • 117)Borç ödenmezse alacaklı ipotekli anlaşma ile taşınmazın maliki olamaz. (D)
 • 118)Borçlu, ipotek gösterdiği malın mülkiyetini devredemez. (D)
 • 119)Borçlu, İbra (acceptilatio) teklifini fevkalade usulde kabul zorunda değildir. (D)
 • 120)Hırsız çaldığı malın zilyedidir. (D)
 • 121)Hırsız daima temerrüt halinde değildir.(Y)
 • 122)Kira akdi şekle tabii değildir. (D)
 • 123)Kira akdi ve isimsiz akidler ücretlidir. (0)
 • 124)Kiracının şahsi hakkı sahibinin ayni hakkından üstündür. (D)
 • 125)Parça borcunda kusur yoksa borçlu borcundan kurtulur. (D)
 • 126)Parça borcunda borçlunun sorumlu olmadığı sebepten dolayı telef olursa, borçlu borcundan kurtulur. (D)
 • 127)Alacaklı, rehinli malı kullanamaz. (D)
 • 128)Alacaklı, ipotekli malı satarak alacağım satış bedelinden alabilir.(D)
 • 129)Alacaklı, alacağım borçlunun izni olmadan 3 kişiye temlik edebilir. (D)
 • 130)Alacaklı, ifa yerine aynı değerde bir malın verilmesini kabul etmek zorunda değildir. (Y)
 • 131)Tapuya kayıtlı olmayan taşınmazlar devri tescil ile, taşınırlar ise teslim ile geçer. (D)
 • 132)12 Levha kanunu Romanın ilk kanunlaştırma hareketidir. (D)
 • 133)12 Levha kanunları sosyal sorunları çözmek ve hafifletmek için çıkarılmıştır. (D)
 • 134) 12 Levha kanunu partici-plebs smıf mücadelesi sonunda kanun koyucunun iradesiyle ortaya çıkmış olan yazılı hukuktur. (D)
 • 135)Modern Kanunlaştırma ile 12 Levha Kanunlarının yapılış sebepleri arasında benzerlikler vardır. (D)
 • 136)Düzensiz vediada (depositom irregulare) malı alan malikidir. (D)
 • 137)Bir belgenin çürütülebilmesi için en az 5 şahit gereklidir. (D)
 • 138)Bir malın mülkiyetinin geçmesi alım-satım akdi ve mülkiyetin devri gerçekleşir. (D)
 • 139)Maddi ayıp, satılan malda bulunan bir eksikliktir. (D)
 • 140)Sebepsiz zenginleşmenin, kişinin mal varlığında artma ve bunun sebepsiz olmasıdır. (D)
 • 141)Vade kesin bir olgudur. (D)
 • 142)Vadeli borç hemen ifa edilebilir. (D)
 • 143)Vade, gerçekleşmesi kesin bir olaydır. (D)
 • 144)Rehin hakkı sınırlı ayni haktır. (D)
 • 145)Rehİn anlaşması, bir ayni hak temin eder. (D)
 • 146)Rehin akdinde rehinli malı alan maliki olur, (Y)
 • 147)Ariyet akdinden doğan borç, parça borcudur. (D)
 • 148)Ariyette malın kullanılması ücretsizdir. (D)
 • 149)Ariyet alan zilyet fahri zilyet, veren aslı zilyettir. (D)
 • 150)Ariyet akdinde, ariyet alan malın maliki olur. (D)

Roma Hukuku Bazı Pratik ve Test Çalışmaları

Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında

Yorumla-Yargı Dağıt