Roma Hukuku Sınava Hazırlık (Doğru-Yanlış-1)
1

ROMA HUKUKU

SINAVA HAZIRLIK DOĞRU-YANLIŞ-1 

Bu seri 4 part şeklinde oluşacaktır. Bittikten sonra aşağı linkten devam edebilirsiniz.

 • l) Corpus Luris Civilis kanunnamenin yapılışı İstanbul’dur. (D)
 • 2) Corpus Luris Civilis kanun niteliğinde değildir. (D)
 • 3) Corpus Luris Civilîs kanun değildir. (Y)
 • 4) Corpus Luris Civilis’te hukukçuların görüşleri digesta’da toplanmıştır. (D)
 • 5) Corpus Luris Civilisi hazırlayan klasik hukukçular arasındaki görüş ayrılıklarını ortadan kaldırmak için interplatio yapılmıştır. (D)
 • 6) Corpus Luris Civilis; İnstitutiones, Codex, Digesta ve Novellae olmak üzere 4 bölümden oluşur. (D)
 • 7) Codex, imparator emirnamelerinin toplanmasından oluşur. (D)
 • 8) İnstitutiones, hukuka giriş kitabı niteliğindedir. (D)
 • 9) İnstitutiones, hukukçuların eserlerinden oluşur. (Y)
 • 10) İnstitutiones, Kişilere, Mallara ve Davalara ilişkin olmak üzere üçe ayrılır. (D)
 • 11) Digesta hukuk eserlerini bir araya toplar. (D)
 • 12) Digesta hukukçuların görüşlerini kapsar. (D)
 • 13) Digesta klasik hukukçuların eserlerinden oluşur. (D)
 • 14) Dİgesta’ya klasik hukukçuların eserleri ahmrken çağının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerekli değişiklikler yapılmıştır. (D)
 • 15) Digesta’dan alman eserlerde parçaları derlemek, gerekli görülmeyenleri ortadan kaldırmak ve eskimiş olan kavramlarda değişiklik yapmak amacıyla interpolatis yapılmıştır. (D)
 • 16) Novellae, Lustinianus’un emirnameleridir. (D)
 • 17) Novellae, Corpus Luris Civilise 16.y,y’da eklenmiştir (D)
 • 18) Consuller ceza işlerinde kaza-i yetkilere sahiptirler. (D)
 • 19) Magistralar seçimle göreve gelir. (D)
 • 20) Magistra, göreve 1 yıllığına seçimle gelir. (D)
 • 21) Magistralar aynı makama bir daha seçilmez (D)
 • 22) Magistra, diğer magistraların kararlarını veto edebilir. (D)
 • 23) Magistralar görev süresi bittikten sonra yargılanabilirler. (D)
 • 24) Magistralar yaptıkları görev için ücret almazlar. (D)
 • 25) Preator yargı işlerinin düzeltilmesi ile görevlidir. (D)
 • 26) Preator kökenli zilyetlik davası Türk hukukunda da yer alır. (D)
 • 27) Lustinianus’un Institutionesi, Gaİsun institutionesini örnek alınarak kaleme alınmıştır. (D)
 • 28) Formula yazılı dava programıdır. (D)
 • 29) Formula usulü kanuna dayalıdır. (D)
 • 30) Formula özel hukuk alanında kullanılır. (D)
 • 31) Formula’da daima mahkûmiyet paraya İlişkindir. (D)
 • 32) Formula usulünde hâkim kararma itiraz (appellatio) vardır. (Y)
 • 33) Formula usulünde kanun yolları vardır. (D)
 • 34) Formula’ya geçiş sebebi preotorlardır. (D)
 • 35) Formula’da hâkimin kararma itiraz edilemez. (D)
 • 36) Formula usulüne geçiş sebebi, yabancılara Legis Actioları uygulanmasıdır. (Y)
 • 37) Formula’da davacı, davalının rızası olmadan davasını genişletemez veya niteliğini değiştiremez. (D)
 • 38) Mısırda Formula usulü hiç uygulanmamıştır. (D)
 • 39) Glassatorlar’m çalışmaları bilimsel alandadır. (D)
 • 40) Glassatorlar’m çalışmaları sistematik hukuk araştırmalarına yardımcı olmuştur. (D)
 • 41) Glassatorlar gaiplik halinde kaybolanın 100 yıl yaşayacağı karinesini ilk getirenlerdir. (D)
 • 42) Postglassatorlar, Glassatorlar’ı açıklamaya çalışır. (D)
 • 43) Postglassatorlar, gerçek kişi ile tüzel kişi ayrımını koymuşlardır. (Y)
 • 44)Edim borç ilişkisinin konusu değildir. (Y)
 • 45)Edim, hukuka ve ahlaka aykırı olmarnalıdır.(D)
 • 46)Edim maddi bir değer taşımalıdır. (D)
 • 47)Nevi borcunda ifa imkânsız hale gelemez. (D)
 • 48)Nevi (genus) borcunda, ifa imkânsız hale gelmez. (D)
 • 49)Nevi borçlarına en çok misli eşyada rastlanır. (D)
 • 50)Roma barışı (Pax Romana) otoriter bir devleti ifade etmez. (Y)

Devamı gelecektir.

Roma Hukuku Bazı Pratik ve Test Çalışmaları

Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 1
  be_endim
  Beğendim
 • 1
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?

Yorumlar (1)

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?