Roma Hukuku Ders Özetleri
  1. Ana Sayfa
  2. Roma Hukuku Ders Özetleri

Roma Hukuku Ders Özetleri

ROMA HUKUKU DERS ÖZETLERİ

1-Roma Hukukunun Önemi

2-Roma Devletinin Siyasi Devirleri / Krallık Devri (Regnum)

3-Roma Devletinin Siyasi Devirleri / Cumhuriyet Devri (Res Publica)

4-Roma Devletinin Siyasi Devirleri / İlk İmparatorluk (Principatus)

5-Roma Devletinin Siyasi Devirleri/ Son İmparatorluk (Dominatus)

6-Roma Hukuku Tarihi / Eski Hukuk Devri

7-Roma Hukuku Tarihi / Klasik Hukuk Devri

8-Roma Hukuku Tarihi / Klasik Sonrası Devir

9-Roma Hukuku / Hak

10-Roma Hukuku / Aile

11-Roma Hukuku / Hukuki Muamele

12-Roma Hukuku / Fiil Ehliyeti

13-Roma Hukuku / Hukuki Muamelelerin Hükümsüzlüğü (Yokluk, Butlan, …)

14-Roma Hukuku / İrade ve Beyan Arasındaki Uyumsuzluk Halleri

15-Roma Hukuku / İrade Bozuklukları (Hata, Hile, Tehdit)

16-Roma Hukuku / Hukuki Muamelenin Arızi Unsurları (Şart, Vade, Mükellefiyet)

17-Roma Hukuku / Temsil ve Munzam Davalar

———————————————————————————————-

18-Roma Usul Hukuku

———————————————————————————————-

19-Roma Borçlar Hukukuna Giriş / Borcun Unsurları

20- Edim Kavramı ve Edim Tipleri (Dare, Facere, Praestare)

21- Roma Borçlar Hukuku / Borç Çeşitleri (Seçimlik, Bölünebilen, Bölünemeyen, Tabi, Eksik)

22- Roma Hukukunda İcra Usullerinin Gelişimi

23- Borçlunun Sorumluluğu ve Kusur Kavramı

24- Sözleşmeler ve Sözleşmelerden Doğan Borçlar

25- Ayni Akitler (Eşya Sözleşmeleri)

26- Ariyet Akdi (Commodatum)