Son Yazılar

-

Acele itiraz

Acele itiraz Nedir?Verilen kararın tefhim yada tebliğinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapılması gereken, kanunda açıkça sayılan itiraz türüdür. itiraz…

-

Aciz beyanı Nedir?

Borçlunun konkordato veya iflasını istemek üzere borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu hakime beyan etmesi.

-

Acenta Nedir?

Ticari mümessil ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir işletmeyi…

-

Acele işler Nedir?

Acele işler Nedir?Diğer işlere tercihan yürütülmesi ve adli tatil içinde dahi bakılması kanunen mecburi bulunan davalar ve işlerdir.

  • Hukuk Terimleri
  • İş Hukuku
  • İ.İ.B.F
4.Sınıf

İşverenin Borçları ( İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar ) / İş Hukuku

-

İşverenin Borçları Ücret Ödeme Borcu İşçinin işgörme borcunun karşılığı işverenin ücret ödeme borcudur. Ücret ödeme borcu, işverenin en temel borcudur. Genel anlamda ücret, bir kimseye…

Ders Özetleri

Muhasebe Teorisinin Özellikleri

-

MUHASEBE TEORİSİNİN ÖZELLİKLERİ Muhasebe düşünülüp yaratıldıktan sonra uygulamaya konulmuş bir teoriye dayanmaz. Aksine, mevcut uygulamanın dayandığı düşünce biçimini araştırarak, uygulamanın neden öyle olduğunu ve neden…

Ceza Hukuku (Genel)