1. Ana Sayfa
  2. Genel Devlet Teorisi

Kuvvetler Birliği Sistemleri

Kuvvetler Birliği Sistemleri
+ -

Kuvvetler Birliği Sistemleri

Kuvvetler 2 yerde birleşebilir;

1- Yasamada → Meclis Hükümeti Sistemi
2- Yürütmede →(Monarşi ve Diktatör şeklindedir.)

 

1. Monarşi:

Monark’ın(Kralın) yasa yapma konusunda bir sınırlaması yoktur. Her konuda hakimiyet monark’ın kendisine ait olur. Kendisini denetleyene bir mercii de yoktur. Yasaları kendi yapar ve uygular meşruiyetini dinsel öğelerden alır. Yönetim babadan oğula devreder. Burada bahsedilen mutlak monarşidir, anayasa(meşruti) monarşi değildir.

 

2. Diktatörlük:

Daha çok modern dönemlerde görülür. Eski dönemde kullanımına Roma’da rastlanır. Roma yönetiminde Roma’nın arlığı tehlikeye düştüğünde belli bir kişiye bütün yetkiler devredilirdi. Bu da diktatör olurdu. Ancak Roma’da diktatör olumsuz bir anlamda kullanılmazdı. Diktatörlük daha çok totaliter rejimlerde görülür. Totaliter yönetimde yönetim herkesin belli bir görüş etrafında birleşmelerini sağlar. Bunların aktif olarak katılmalarını ister. Otoriter yönetimlerde ise belli bir fikir etrafından birleşmeleri ve hareket etmeleri değil pasif olmalarını ister. İspanya’da Francisco Franco otoriter bir liderdi.

 

3. Meclis Hükümeti:

Ülkemizde daha çok 1921 Anayasası döneminde gördüğümüz sistemdir. Bu sistemin varlığının dayanağı genel iradenin bölünemezliğidir. J.J. Rousseau’da bu görüştedir.

  • Egemenliğin en iyi temsil edildiği yer yasamadır. Üstün olan yasamadır. Yürütme yasamadan çıkar. 1792’de ilk olarak Fransa’da yaşanmıştır. Yürütmenin varlığı yasamayı etkilemez, ortadan kaldırmaz. Yasamadan çıkan yürütmeye bakanlar kurulu denmez. İcra Heyeti(kurulu) denir. Yürütmenin yasamanın ötesinde bağımsızlığı yoktur. Meclis istediği zaman onları atar, görevden alır.
  • Meclis her zaman tek kamaralı bir meclistir. Yani bir tek meclis vardır. Meclisin bir çalışma süresi yoktur. Kendin kendini toplantıya çağırır. Meclisi hükümet feshedemez, kendi kendisini fesheder.
  • Cumhurbaşkanı yoktur, başbakan yoktur. Var olan kişi icra heyetinin başıdır.
  • Meclis başkanı hem yasamanın hem yürütmenin başıdır.
  • İcra heyeti meclis tarafından seçilir, görevden alınır.
  • İcra heyetinin meclise emir ve talimat verme yetkisi yoktur.
  • İcra vekilleri bir karar alabilirler lakin bu kararlar meclisin denetimine tabidir ve her zaman feshedilebilir.
  • Yasama yargıyı da belirler, seçer.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında