Kuruluşların Faaliyetlerin Durdurulması / İş Hukuku
  1. Ana Sayfa
  2. 4.Sınıf

Kuruluşların Faaliyetlerin Durdurulması / İş Hukuku

Kuruluşların Faaliyetlerin Durdurulması

Faaliyet Durdurma Sebepleri

a) Tüzük ve Belgelerde Kanuna Aykırılık:

Kuruluşlar, kurucularının kuruluşun merkezinin bulunacağı ilin valiliğine dilekçelerine ekli olarak kuruluş tüzüğünü vermeleriyle tüzel kişilik kazanır. Vali, tüzük ve kurucuların listesini 15 gün içerisinde Bakanlığa gönderir. Bakanlık; kuruluşun adını, merkezini ve tüzüğünü 15 gün içinde resmi internet sitesinde ilan eder.

Tüzüğün veya gerekli belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının tespit edilmesi ya da kuruluş şartlarının sağlanmadığının anlaşılması halinde ilgili valilik kanuna aykırılık veya eksikliklerin 1 ay içinde giderilmesini ister. Bu süre içinde kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmemesi halinde, Bakanlığın veya ilgili valiliğin başvurusu üzerine mahkeme, gerekli gördüğü takdirde kurucuları da dinleyerek 3 işgünü içinde kuruluşun faaliyetinin durdurulmasına karar verebilir.

Mahkeme ayrıca, kanuna aykırılığın veya eksikliğin giderilmesi için 60 günü aşmayan bir süre verir. Tüzük ve belgelerin kanuna uygun hâle getirilmesi üzerine mahkeme durdurma kararını kaldırır. Verilen süre sonunda tüzük ve belgelerin kanuna uygun hale getirilmemesi halinde ise mahkeme kuruluşun kapatılmasına karar verir.

Tüzük değişikliği ve kanuna aykırılık veya eksikliğin bulunduğu diğer işlemlerde de Bakanlık; durumu 15 gün içinde resmi internet sitesinde ilan eder.

b) Kapatma Davalarında Faaliyetin Tedbir Mahiyetinde Durdurulması:

Kuruluşların kapatılması için açılan davalarda mahkeme, yargılama süresince talep üzerine veya resen faaliyetlerin durdurulmasına ve yöneticilerinin geçici olarak görevden alınmasına karar verebilir.

Faaliyet Durdurmanın Sonuçları

Faaliyeti durdurulmuş sendikalara dayanışma aidatı ödenmez (m. 39/6). Ayrıca, faaliyet durdurma hallerinde, kuruluşların mallarının yönetimi ve çıkarlarının korunması ve durdurma süresi sonunda yeniden faaliyete geçebilmesi için genel kurul yapılması, Türk Medeni Kanunu hükümleri gereğince tayin olunacak 1 veya 3 kayyım tarafından sağlanır.

Son olarak, sendikanın faaliyetinin durdurulması halinde, uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesiyle grev ve lokavta ilişkin belirtilen işlemler ve uygulamalar, durdurma kararıyla birlikte askıya alınır. Bu işlemler ve uygulamalar, sendikanın faaliyete geçmesi ile kaldığı yerden devam eder.

Ragıp Karakuş, “İş Hukuku Ders Notu”, s. 131-132 www.ragipkarakus.com (19.09.2021).

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında